Regulamin

 

Regulamin

 

 1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Dostęp do zarezerwowanego pokoju przed rozpoczęciem doby noclegowej jest możliwy tylko w przypadku, gdy został on już przygotowany na przyjęcie Gości.
 3. Przedłużenia pobytu poza wskazany w rezerwacji termin Gość powinien zgłosić gospodarzowi do godziny 8:00 w dniu, w którym upływa termin najmu. „Sabat na Gruszy” może odmówić przedłużenia pobytu w przypadku Gości nie stosujących się do poniższego regulaminu lub w przypadku braku dostępności pokoju.
 4. Jeśli gość zrezygnuje z wcześniej zarezerwowanego noclegu w terminie poniżej 7 dni do daty planowanego przyjazdu (włącznie) zadatek pobrany w celu rezerwacji pobytu nie będzie zwracany
 5. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa w stosunku do zarezerwowanego pobytu lub zmiany umówionej liczby osób uzgodniona należność nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi.
 6. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem celem dokonania meldunku (Ust. Z 10.04 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz 960). Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych Gości przebywających na terenie agroturystyki zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 7. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie gospodarze mają prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 8. Gość nie może użyczać wynajmowanego przez siebie pokoju osobom niezameldowanym .
 9. Osoby niezameldowane w mogą przebywać w pokoju gościa do godz.22:00
 10. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00
 11. Ze względu na komfort wypoczynku naszych Gości obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w pokojach jak i w całym budynku.. Palić można jedynie na zewnątrz w miejscach wyznaczonych. Koszt oddymiania pokoju wynosi 500zł.
 12. Podczas pobytu Gościa pokój nie jest udostępniany osobom trzecim.
 13. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody – uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia lub urządzeń technicznych (w tym również zagubienie kluczy- koszt 20 zł) powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających.
 14. Gość powinien powiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody w pokoju (posesji) lub o jej stwierdzeniu.
 15. W pokojach należy chodzić w obuwiu zmiennym (kapcie), obuwie zewnętrzne należy zostawiać w wyznaczonym miejscu.
 16. Na końcu pobytu dokonana zostanie inwentaryzacja i sprawdzenie stanu pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem.
 17. W trakcie pobytu sprzątanie pokoju odbywa się samodzielnie przez gościa. Środki do sprzątania pokoju udostępnia gospodarz.
 18. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.
 19. Parking niestrzeżony dla Gości udostępniany jest bezpłatnie. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy ani za pozostałe w nich mienie.
 20. Regulamin podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej sabatnagruszy.pl  oraz poprzez umieszczenie go w na terenie agroturystyki.
 21. Rozpalanie ogniska i grilli jest możliwe tylko przez gospodarza.
 22. Gość odpowiada za bezpieczeństwo dzieci przebywających pod jego opieką na terenie  agroturystyki
 23. Trzymanie zwierząt domowych bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem- zabronione.
 24. Właściciele służą wyjaśnieniami, radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu i uprzejmie proszą Zacnych Gości o jego przestrzeganie.